Piesze szlaki turystyczne w rejonie Kopy Biskupiej 

Szlak niebieski (ok. 10,5 km) – przełomem Złotego Potoku.

Szlak bardzo malowniczy, pozwala poznać ciekawe miejsca widokowe i geologiczne w bezpośrednim sąsiedztwie przełomu Złotego Potoku. Wędrówkę tym szlakiem rozpocząć możemy z kompleksu turystyczno-wypoczynkowego „Złoty Potok” w Pokrzywnej. Do parkingu obok kąpieliska szlak niebieski biegnie razem ze szlakiem czerwonym i żółtym. W lesie za parkingiem szlak skręca w prawo i prowadzi do Saperskiej Drogi ,od której idziemy wąską ścieżką na skraju pól. Dochodzimy do doliny Bystrego Potoku do której schodzi się urwistą skarpą. W dolinie skręcamy w lewo i idziemy w górę. Tutaj znaki niebieskie łączą się ze znakami ścieżki przyrodniczej. Po drodze mijamy starą skocznie narciarską. Kilkaset metrów za skocznią skręcamy w prawo i przechodzimy przez potok do dawnego kamieniołomu zwanego „Gwarkową Percią”. Na prawo od kamieniołomu znajduje się sztolnia  po wydobyciu złota. W górnej części kamieniołomu turystów czeka wspinaczka po 35 – stopniowej drabince na szczyt urwiska. Dalej szlak niebieski łączy się ze szlakiem żółtym z którym dochodzi do kolejnego kamieniołomu zwanego „Piekiełkiem”. Tutaj szlak niebieski skręca w prawo i dochodzi do skał zwanych „Karlikami” . Dalej trawersujemy zboczem przełomu Złotego Potoku po czym wychodzimy na drogę ze szlakiem żółtym ,z którym szlak niebieski wychodzi na drogę asfaltową w Jarnołtówku. Po ok. 50 m. szlak niebieski skręca w prawo przez Złoty Potok. Dalej biegnie jego brzegiem dochodząc do urwistego zbocza wzniesienia zwanego „Krzyżówką”. Wchodząc stromą ścieżką dochodzimy do występów skalnych zwanych „Karolinkami” skąd rozpościera się przepiękny widok na przełom Złotego Potoku. Trawersując dalej malowniczym zboczem dochodzimy do drogi biegnącej do Olszaka, skręcamy w lewo w tę drogę i dochodzimy nią do kolejnego kamieniołomu w którym znajduje się staw zwany „Żabim Oczkiem”. Po wdrapaniu się na urwisko kamieniołomu docieramy na szczyt Olszaka (453 m. n p m. ). Schodząc ze szczytu przechodzimy obok dawnego wyrobiska tzw. „Morskiego Oczka” i dochodzimy do szosy Prudnik-Głuchołazy. Obok przystanku PKS przechodzimy las i stroma skarpą schodzimy do kompleksu turystyczno-wypoczynkowego „Złoty Potok”, gdzie zaczynaliśmy wędrówkę.

Szlak żółty  (12,5 km) – do schroniska PTTK „Pod Biskupią Kopą”.

Swój początek szlak ma na przystanku PKS w Jarnołtówku, skąd idziemy drogą asfaltową w kierunku Pokrzywnej. Po przejściu mostu na Złotym Potoku w odległości ok. 50 m od niego skręcamy w prawo pod górę. Mijając dalej Gwarkowe Skały dochodzimy do Bukowej Góry (507 m. n p m.). Poniżej mijamy dawny kamieniołom „Piekiełko” i razem ze szlakiem niebieskim dochodzimy do miejsca zwanego „Rozdrożem pod Piekiełkiem”. Tutaj szlak żółty i niebieski rozchodzą się. Szlak żółty biegnie prosto potem w lewo i dochodzi do polany z dawną leśniczówką  „Na Anusi”. Dalej w lewo w stronę szczytu Biskupiej Kopy. Po kilkudziesięciu minutach marszu tą malowniczą drogą dochodzimy do schroniska PTTK Schronisko PTTK położone na wysokości 765 m. n p m., zbudowane zostało w latach dwudziestych XX w. W 1964 r. nazwane im. Bohdana Małachowskiego. Od schroniska szlak żółty biegnie  dalej do Pokrzywnej. Schodząc główną drogą dojazdową do schroniska mijamy skrzyżowanie duktów i skręcając w prawo dochodzimy do Przełęczy Mokrej (711 m. n p m.), gdzie łączą się szlaki żółty i czerwony. Tutaj przebiega granica między Polską a Republiką Czech. Schodzimy w dół razem ze znakami czerwonymi, które po ok. 200 m. skręcają w prawo. Znaki żółte prowadzą drogą w dół, gdzie znów łączą się ze schodzącymi ze szczytu Srebrnej Kopy znakami czerwonymi. Oba szlaki prowadzą aż do Przełomu pod Zamkową Górą, gdzie znaki czerwone skręcają w prawo na Zamkową Górę a znaki żółte prowadzą dalej w dół Saperską Drogą. Dalej z Saperskiej Drogi skręcamy w prawo i zboczem Szyndzielowej Kopy dochodzimy do skrzyżowania szlaków, gdzie z Szyndzielowej schodzi szlak czerwony. Teraz oba szlaki schodzą razem w dół aż do parkingu przy kąpielisku, gdzie łączą się ze szlakiem niebieskim. Z parkingu trzy szlaki prowadzą do kompleksu turystycznego „Złoty Potok”.  

Szlak Czerwony – dochodzimy nim do Jarnołtówka od przejścia granicznego Konradów – Zlate Hory, przez Skowronków. W Jarnołtówku, przy pomniku św. Jana Nepomucena skręcamy w prawo w dolinę potoku Bolkówka udajemy się w stronę Kopy Biskupiej. Przed ośrodkiem Agroturystyka Giemzikówka „Bolko” skręcamy w prawo, a po ok. 200 m w lewo, gdzie mamy ostre podejście i dalej idziemy (cały czas stromo) aż do szczytu Kopy Biskupiej. Za szczytem przy krzyżu szlak skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy przez szczyty Srebrnej Kopy, Góry Zamkowej i Szyndzielowej do kąpieliska w Pokrzywnej. Na pobliskiej kolejowej linii tranzytowej znajduje się granica gminy Głuchołazy. Dalej czerwonym szlakiem możemy dojść do Prudnika.