Gierałcice

Wieś lokowana w 1210 r . W dokumentach historycznych wymieniona w 1284 r. jako Geraltici i w 1301 r. jako Gesen  (Jesionów). Obecna nazwa pochodzi od nazwiska pierwszego sołtysa kolonizacyjnego. Zabytkowy kościół p.w. św. Michała wzmiankowany był już w 1300 r. Obecnie jest to obiekt o cechach neogotyckich z  renesansową wieżą zakończoną ostrym barokowym hełmem z 1615 r. Obok wznosi się późnobarokowa plebania. Na wzgórzu usytuowany jest dwór zbudowany w stylu gotyckim (1429), przebudowany na renesansowy w XVI w. Na jego frontonie umieszczono herby Biskupstwa nyskiego i rodziny von Troilc z 1615 r.