Burgrabice

Wieś położona na Przedgórzu Paczkowskim, na pn. zach. od Głuchołaz, przy trasie Głuchołazy - Sławniowice. Po raz pierwszy wymieniona została w 1284 r. jako Burgravici, a lokowana przed 1300r. Najstarszy obiekt we wsi to kościół św. Bartłomieja wzmiankowany w 1442 r. Obecny, zbudowany w XVI wieku, potem przebudowywany, składa się z trzech części: gotyckiego prezbiterium, krótkiej nawy oraz głównej nawy w stylu bizantyjskim W wejściu do kruchty znajduje się kamienny, ostrołukowy portal z 1562 r. Wewnątrz obejrzeć można cztery ciekawe obrazy rokokowe oraz rzeźby, a wśród nich figurę św. Bartłomieja, o tradycjach gotyckich, pochodzącą z XVI stulecia. Piękny rzeźbiony ołtarz pochodzi z XVIII wieku. W 1945 r. wiodła przez wieś trasa marszu śmierci więźniów oświęcimskiego obozu. Zamordowano tu 86 więźniów.