Stary Las

Długa ulicówka powstała nad źródliskami Kamienicy w obrębie Przesieki Sudeckiej, na co wyraźnie wskazuje nazwa. Wymieniona została w 1249 r. jako Waldow, Antiquum Waldow. Najstarszym obiektem we wsi jest kościół wzmiankowany już w 1302. Od roku 1579 poświęcony św. Marcinowi. Obecny, pochodzący z XIV w., przebudowany został w 1913 r. na neobarokowy. Wystrój wnętrz powstał w XVIII w. W zachrystii przechowuje się kielich roboty Jana Nohnerta z Nysy z 2 poł. XVIII w. i barokowy pacufikał wykonany przez Marcina Kondziołka w latach 1658-1675. Obok kościoła wznosi się plebania, duży piętrowy dom z XVIII w. We wsi zachowało się kilka chałup szkieletowych oraz dzwon odlany w Nysie przez Piotra Hercela - XVI w. W 1945 r. wiodła tędy trasa marszu śmierci. więźniów Oświęcimia Hitlerowcy zamordowali tu 61 więźniów. Obecnie wieś liczy 724 mieszkańców. Ma charakter rolniczy. Działa OSP. Wieś jest zwodociągowana i ma połączenie autobusowe PKS.