Konradów

Wieś w głębokiej dolince Kletnicy (Starynka), na wschód od Góry Parkowej. Leży na wschód od drogi Głuchołazy - Zlate Hory. Znaczenie wsi podniosło uruchomienie przejścia granicznego do Zlatych Hor. Otwarcie nastąpiło 12 maj 1995 r. Opodal przystanku PKS, nad stawkiem, znajduje się dawny dwór. Jest to skromna barokowa budowla z 1 poł. XVIII w., przebudowana w XX w., z mansardowym dachem i sklepieniem kolebkowym w narożnym pomieszczeniu - d. kaplicy. Dolna część w bocznej dolince była dawniej zwana Skałą. Nazwa pochodzi od skalistej łąki. Przy drodze ze Zlatych Hor do Głuchołaz stoi krzyż na ceglanym cokole pod starymi kasztanami, z inskrypcją niem.:  Pociecha biednych dusz, A Groebel 1879.