Podlesie

Najwyżej i najpiękniej położona wieś w Górach Opawskich, na poł.-zach. zboczu Góry Parkowej. Nazwa Schönwalde wymieniona została już w 1369, ale pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1666r. Dawniej w pobliżu wioski działała sztolnia złota, wymieniona w 1420 r. Szkoła powstała tu w już 1742. W 1777 pracował młyn papierniczy, w 1808 roku postawiono hutę żelaza, a obok powstała fabryka drutu. Bielono też płótno i wyrabiano nici. We wsi znajduje się nieduży barokowy dwór z XVIII w. i nowsza stylowa plebania. W neogotyckim kościele jest polichromowana rzeźba barokowa św. Jerzego, zapewne z poprzedniej świątyni. Podczas pożaru w 1996 spłonął zabytkowy ołtarz. Przy drodze do Głuchołaz znajduje się głaz kwarcytowy wys. 90 cm z wyrytym krzyżykiem, datą 1586 i literami A.E.P.S. (Andrzej - bp.) Jest to zdaniem miejscowych historyków jeden z najstarszych datowanych znaków granicznych w Środkowej Europie. Wieś zamieszkuje 272 osób, większość to ludzie starsi. Wieś ma połączenie autobusowe PKS. Gęstwina - integralna część wioski. Dolna część Podlesia, wyludniona po wojnie. Obecnie kilka budynków jest zamieszkałych. Są tu zabytkowe domy, przy drodze rosną okazy lip, dębów i buków.