Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Park Krajobrazowy Góry Opawskie - zajmuje powierzchnię 4903 ha, a jego otulina 5033 ha. Bogactwem parku są zwarte różnogatunkowe kompleksy leśne o złożonej strukturze wiekowo-piętrowej. Najcenniejsze obszary leśne w 1999 r. objęto ochroną tworząc: rezerwat "Cicha Dolina" (obejmujący 57 ha drzewostanów zbliżonych do naturalnych położonych w dolinie Bystrego Potoku) i rezerwat "Las Bukowy" (zajmujący 21 ha pięknego drzewostanu bukowego na stoku Góry Parkowej).

 

Nad rzeką Białą Głuchołaską powierzchnię 9 ha pozostałości średniowiecznych terenów górnictwa złota otoczono ochroną, tworząc rezerwat geologiczno-krajobrazowy "Nad Białką". Na terenie parku spotkać można 23 gatunki chronionych roślin, w tym 14 objętych ochroną całkowitą W granicach parku znajduje się 7 zarejestrowanych pomników przyrody ożywionej, w tym lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, topola biała i daglezja zielona. Wśród ssaków dużą osobliwością są gryzonie: popielica i orzesznica. W obrębie sztolni pokopalnianych zaobserwowano 8 gatunków nietoperzy. Stwierdzono 107 gatunków ptaków lęgo­wych, 9 gatunków nielęgowych. Ścisłą ochroną objętych jest 10 gatunków płazów i 6 gatunków gadów. Wyróżniono również kilka stanowisk ważnych dla dokumentowania budowy i zdarzeń geologicznych oraz celów dydaktyczno-poznawczych: sztolnie po eksploatacji złota, grupy odsłonięć warstw andelohorskich, grupę odsłonięć skalnych „Karolinki”, grupę odsłonięć warstw andelohorskich "Karliki", kamieniołom po eksploatacji łupków "Gwarkowa Perć", usytuowany na dnie kamieniołomu staw "Żabie Oczko".

 

Na niektórych odcinkach szlaków turystycznych ze względu na ich walory przyrodniczo-krajobrazowe i historyczne wyznaczono ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne. Są to ścieżki: "Doliną Bystrego Potoku na Biskupią Kopę" (7,4 km), "z Jarnołtówka przez Żabie Oczko i Olszak do Pokrzywnej" (4,3 km), z Jarnołtówka do "Rozdroża pod Piekiełkiem" (2,0 km) oraz "Przez Górę Chrobrego w Głuchołazach" (5,0 km). W okresie wiosenno-letnim w pomieszczeniach dyrekcji OPK w Pokrzywnej organizowane są zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży

 

Maciej Zych - Głuchołazy 19.jpeg