Wiszące Skały i kaplica św. Anny

Zbudowane z dewońskich kwarcytów i łupków urwisko skalne o wysokości do 10 m, pozostałość dawnego kamieniołomu. W 1908 r. postawiono na nich neogotycką kaplicę św. Anny. Ufundował ją Johann Hoy z Głuchołaz, który m.in. budował szpital św. Józefa w centrum miasta. Kamienna budowla ozdobiona została ceglanymi detalami, głównie gzymsami i obramieniami. Nad portalem została umieszczona wieżyczka z ostrosłupowym daszkiem. Według ustnych przekazów, przed wojną miał się w niej znajdować dzwon z miejscowego ratusza. Wewnątrz kaplicy, w głównym  ołtarzu rzeźba św. Anny z marmuru sławniowickiego, wykonana przez nieznanego artystę.

kaplica (3).jpeg