Park Zdrojowy

Park Zdrojowy stanowi centralną część dawnego uzdrowiska Głuchołazy (Bad Ziegenhals), łącząc unikatowe warunki klimatyczne i krajobrazowe. Jego początki sięgają lat siedemdziesiątych XIX wieku, kiedy to grupa głuchołaskich mieszkańców założyła Towarzystwo Promenadowe (Promenadenverein), dążące do nadania miastu statusu uzdrowiska, który uzyskano w 1877 roku. W tym czasie górująca nad miastem Przednia Kopa pokryta została systemem dobrze oznakowanych tras spacerowych i źródełek. Wypoczynek w parku i organizowane w nim atrakcje wypełniły kuracjuszom wolny czas i w znakomity sposób uzupełniły kurację uzdrowiskową.

W 2009 roku dokonano rewitalizacji Parku Zdrojowego, przywołując pamięć o idei wodolecznictwa, które tak znakomicie przyczyniło się do rozwoju Głuchołaz. Ten nieco "zapomniany" teren odnowiono i uporządkowano, podkreślając jego walory estetyczne oraz uatrakcyjniono poprzez stworzenie alejek spacerowych, miejsc odpoczynku i brodzenia w strumieniu.  W 2019 roku zrewitalizowano i oddano do użytku dalszą część Parku aż do terenu Górnego Stawu.

Do leśnej części parku prowadza trzy wejścia: od muszli leśnej, ulicy Parkowej oraz Stawu Górnego które poprzez system schodów i alejek łączą się w jeden system. Na trasie alejek znajdują się wiaty wypoczynkowe, ławki parkowe, ścieżki zmysłów, kamienie, drewno, stoły piknikowe, zejście do potoku po kamieniach, źródełko z miejscem wypoczynkowym. Atrakcje zostały zgrupowane w taki sposób aby każdy z rodziny lub grupy osób spacerujących w rożnym wieku znalazł coś dla siebie. Teren Amfiteatru poddany został gruntownej restauracji i modernizacji. Przywrócona została w kształcie sprzed 1945 r. fontanna, która została wyposażona w system dysz i podświetlenie co pozwala na skoordynowanie muzyki płynącej z koncertów w muszli ze światłem fontanny.  Zmodernizowana muszla leśna nabrała blasku i została doposażona w zaplecze dla  artystów mających możliwość koncertowania w jej wnętrzu .

Park Zdrojowy.jpeg