Ewa Chrobak-Szota

Urodziła się 17 września 1958 roku w Głuchołazach - polska działaczka społeczna, głuchołazianka, Kawaler Orderu Uśmiechu, sekretarz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Autorka wizerunku Orderu Uśmiechu. Z wykształcenia jest ogrodnikiem.

W 1967 roku jako 9-letnia dziewczynka odpowiedziała na konkurs ogłoszony przez gazetę „Kurier Polski” i Telewizję Polską. Formuła konkursowa zakładała stworzenie wizerunku orderu uśmiechu. Z blisko 44 tys. nadesłanych prac komisja konkursowa pod przewodnictwem polskiego grafika i rysownika Szymona Kobylińskiego wybrała pracę 9 - letniej głuchołazianki. Ewa wykorzystując talerzyk i szklankę odrysowała słońce, do którego dorysowała ręcznie nierówne promienie, wesołe oczka i uśmiech, zestawiając do tego niebieskie tło. W nagrodę otrzymała aparat fotograficzny SMIENA 8.

W latach od 1986 do 1989 jako kierownik Klubu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach realizowała z głuchołaską młodzieżą zadania związane z krzewieniem kultury w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Na zaproszenie Kanclerza Cezarego Leżańskiego w 1998 roku weszła w skład Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, gdzie od 19 stycznia 2007 roku pełni funkcję sekretarza.

Posiada stopień instruktora harcerskiego.

Jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "SERCE" w Świdnicy oraz wolontariuszem Fundacji SERCE - Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy.

W 2006 roku objęła stanowisko kierownika i wychowawcy dzieci w filii Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Żarowie (specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży).

W 1997 Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” w Świdnicy przyznał jej tytuł Przyjaciel SPDC „SERCE”.

Od 1997 jest Kawalerem Orderu Uśmiechu, który otrzymała na wniosek dzieci z Wrześni.

Ma dwóch synów - Łukasza (ur. 1980) i Piotra (ur. 1986). Mieszka w Głuchołazach.